Hướng dẫn lần đầu sử dụng sữa hoặc thay thế sữa

26/10/2023 16:05

1.1 Với trẻ lần đầu sử dụng sữa công thức:

- Bé dùng bao nhiêu?

>> Nên cho bé dùng khoảng 20ml lần đầu và tăng dần mỗi ngày.

- Bé dùng khi nào?

>> Hãy cho bé uống sữa vào ban ngày.

>> Lần đầu trẻ sử dụng sữa công thức cần có ba/mẹ quan sát và theo dõi trẻ ít nhất 2 tiếng sau khi bé dùng sữa.

>> Một số ít trường hợp trẻ bị dị ứng thành phần sữa bò trong sữa bột công thức có thể có biểu hiện mẩn ngứa, nôn... Khi đó hãy liên hệ với Hãng sữa để được tư vấn.

1.2 Với trẻ đổi sữa công thức.

- Bước 1: Xác định số cữ sữa trong ngày

- Bước 2: Số ngày đổi sữa bằng số cữ sữa trong ngày

- Thay thế dần sữ sữa cuối ngày bằng sữa mới và tăng dần mỗi ngày (thêm 1 cữ sữa mới cho dến khi trẻ uống hoàn toàn sữa mới)

Ví dụ, trẻ uống 7 cữ sữa trong ngày thì cách đổi sữa như sau:

- Ngày 1: 6 cữ sữa cũ và 1 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 2: 5 cữ sữa cũ và 2 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 3: 4 cữ sữa cũ và 3 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 4: 3 cữ sữa cũ và 4 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 5: 2 cữ sữa cũ và 5 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 6: 1 cữ sữa cũ và 6 cữ sữa mới vào cuối ngày

- Ngày 7: Bé uống hoàn toàn sữa mới.